11 Temmuz 2023

MARS BURÇLARDA

  Dünya sahnesine geldiğimiz andan itibaren bir varoluş ve hayatta kalma ve mücadelesi içine gireriz. Bizi bu anlamda motive eden ve harekete geçiren enerji doğum haritamızdaki Mars’ımız tarafından sağlanır.

    Ateş elementi burçlarda (Aslan, Yay, Koç) kişiye daha yüksek bir enerji, heves, irade gücü, hırs, kararlılık ve tezahür ettirebilme yeteneği verirken, su elementi burçlarda (Akrep, Balık, Yengeç) duygusal odaklı hareket etme, toprak elementi burçlarda (Oğlak, Başak, Boğa) enerjiyi dışa dönük değil içe yönelik kullanma, hava elementi burçlarda (Kova, İkizler, Terazi) ise enerjiyi entelektüel uğraşlara harcama eğilimi verir.

    Mars doğum haritasında güçlü olduğunda ve enerjisi doğru kullanıldığında bizi daha güçlü, başarılı, özgüvenli, cesur ve rekabetçi yapsa da denge sağlamayı başaramadığımızda bulunduğu burcun zararlı özelliklerini de yansıtarak kişiyi bildiğini okuyan, zorlayıcı, düşüncesiz, inisiyatif almaktan çekinen ve zorluklara dayanıksız hatta zalim biri haline getirebilir. Mars’ın bulunduğu ev ve burç hangi konularda ve alanlarda mücadele edeceğimizi gösterir. Doğum haritasındaki Mars Neptün, Pluton, Uranüs ve Satürn’den sert açılar alıyorsa ve bulunduğu burcun yönetici gezegeni iyi konumda değilse zararlı çalışarak enerjimizi doğru kullanmamızı engelleyebilir.

    MARS KOÇ BURCUNDA: Koç burcunda yönetici durumda olan Mars, kişiye cesaret, canlılık, liderlik yeteneği, azim ve kararlılık verir. Hareketi seven, canlı ve spontane yapıları ile hedefe odaklıdırlar. Mars iyi durumda değilse kişi bu enerjiyi daha olumsuz şekilde kullanmaya başlar ve çabuk parlayan, kararsız, sözleri dikkatsizce sarf eden ve enerjisini dengesiz kullanan biri haline gelebilir.

   MARS BOGA BURCUNDA: Boğa burcunda zararlı olan Mars kişiye emin adımlar atmak isteyen, inisiyatif almakta zorlanan ve savaşmaktan kaçınan bir yapı verir. Boğa burcu kendini güvende ve huzurlu hissetmek istediğinden Mars enerjisi rahat açığa çıkamaz kişi sakinliğini korumak istese de biriken öfke bir anda ortaya çıkabilir. Mars etki altında ve yöneticisi Venüs iyi konumda değilse (Venüs; Koç, Başak ve Akrepte) zararda olan etki daha da belirginleşerek kişiyi pasif-agresif hale getirebilir.

   MARS İKİZLER BURCUNDA: Kişiye hızlı, pratik ve değişken bir yapı verirken bir yandan da karasız tavırlar sergiletebilir. Kendini ifade etme tarzları daha çok zihinsel alandadır araştırmacı, girişimci ve bildiğini etkili kullanan kişilerdir. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Merkür zararlı (Merkür; Balık, Yayda) çalışıyorsa iletişim problemlerine, bazen de sert ve kaba bir iletişim tarzına neden olabilir. Soğuk kanlı davranmayıp fikir çatışmalarına girmeleri yanlış anlaşılmalarına neden olabilir.

    MARS YENGEÇ BURCUNDA: Yengeç burcunda düşük olan Mars kişinin tepkilerini fazla duygusal ifade etmesine ve kendini yıpratmasına neden olabilir. Kendini direkt olarak ve net ifade edemeyen Mars Yengeç tepki ve tavırlarında iniş çıkışlar yaşayarak motivasyonunu ve enerjisini doğru kullanmakta zorlanabilir. Genel motivasyonları sevdiği kişileri korumak, merhamet etmek ve savunmaya geçmek üzerinedir. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Ay zararlı(Ay; Oğlak ve Akrepte) çalışıyorsa kişi olaylar karşısında ürkek ve savunmacı davranabilir, özgüven sorunları yaşayabilir ve ani duygusal tepkiler verebilirler.

   MARS ASLAN BURCUNDA: Aslan burcunda kendini çok rahat ifade edebilen Mars kişiye  iddialı, inatçı, özgüvenli, lider ruhlu ve karizmatik bir yapı verir. Kendi motivasyonları yüksektir ve insanları motive etmeyi de çok iyi bilirler. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Güneş zarardaysa(Güneş; Terazi ve Kovada) kişiyi fazla agresif, despot ve olaylar karşısında aşırı tepki veren, eleştiriye hassas biri haline getirebilir.

   MARS BAŞAK BURCUNDA: Mars Başak burcunda kişiye planlı hareket eden, temkinli bir yapı verir. Aşırı kontrolcü ve eleştirel yapıları hareket etme motivasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Her işi özenle ve titizlikle yapmaktan hoşlandıklarından kusursuz olmayan ya da sonuç alamayacakları işlere enerjilerini harcamak istemezler. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Merkür zarardaysa kişi obsesif davranışlar sergileyebilir, detaylara fazlaca takılıp kontrolü kaybedebilir.

   MARS TERAZİ BURCUNDA: Mars Terazi burcunda zararlı konumda olduğundan kişiyi Mars’ın enerjisini doğru kullanmaktan alıkoyar ve kişiyi inisiyatif almaktansa daha uzlaşmacı, karşı taraf odaklı, objektif hale getirir. Son derece kibar, tartışmaya girmekten hoşlanmayan ve diplomasi yapmayı çok iyi bilen kişilerdir. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Venüs zarardaysa kişi motive olmakta zorlanan kendinden çok başkaları için harekete geçen ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan kişiler olabilir.

    MARS AKREP BURCUNDA: Akrep burcunda yönetici olan ve güçlü olan Mars kişiyi cesur, kararlı, mücadeleci, inatçı ve hedef odaklı yapar. Genellikle planlarından bahsetmekten hoşlanmazlar ve bir işi nasıl ve ne zaman başlatıp bitirmeleri gerektiğini iyi kestirirler. Mars iyi konumda değilse kişi amaçlarında aşırı hırslı olabilir ve sonuç elde edemediğinde öfkesini kontrol etmekte zorlanabilir.

    MARS YAY BURCUNDA: Ateş elementi burçları seven Mars Yay burcunda kişiye aşırı özgüven, iyimserlik, özgürlük tutkusu ve risk almayı seven bir yapı verir. Yay burcu fikirleri ve ideolojileri temsil ettiğinden bu kişiler inandıkları şeyler uğruna ciddi mücadele içine girebilirler. Mars iyi konumda değilse ve yöneticisi Jüpiter zarardaysa (Jüpiter; Başak ve Oğlak ve İkizlerde) kişi özgürlüğü konusunda aşırı talepkar ve sınır tanımaz olabilir, enerjisini doğru kullanmakta zorlanabilir.

    MAR OĞLAK BURCUNDA: Oğlak burcunda yücelimde olan Mars kişiyi planlı, programlı, azimli, disiplinli ve çalışkan yapar. Hedefe giden yolda asla yılmak bilmeyen sabırla mücadele eden bir yapıları vardır. Öfkelerini çok iyi kontrol edebilir ve sistemli bir şekilde hareket edebilirler. Mars zararlı etkiler alıyorsa ve yöneticisi Satürn zararlı konumda (Satürn; Koç, Aslanda) ise son derece katı, acımasız ve inat bir tavır sergileyebilirler.

   MARS KOVA BURCUNDA: Kova burcundaki Mars kişiyi özgürlükçü, idealist, inatçı ve reformist yapar. Enerjisini toplumun yararına olacak işler için kullanmaktan keyif alırlar. Farklı ve özgün hareket etmek onlar için son derece önemli olabilir. Mars zararlı etkiler alıyorsa ve yöneticisi Satürn zararlı konumda ise kişi özgürlük arayışını abartabilir, kurallara uymakta zorlanarak isyankar bir tavır sergileyebilir.

   MARS BALIK BURCUNDA: Balık burcundaki Mars kişiyi duygularıyla harekete geçen, daha çekimser ve fedakar yapar. Enerjilerini doğru kullanamadıklarından eyleme geçmekte ve bir işi devam ettirip sonlandırmakta zorlanabilirler. Genellikle manevi değerler ve başkalarına yardım etme konusunda iyi motive olabilirler. Mars sert etkiler altında ve yöneticisi Jüpiter zarardaysa kişi kendi istekleri yerine başkalarının isteklerine odaklanabilir, tepkilerini göstermekte zorlanabilir ve aşırı fedakarlıkta bulunarak kendilerini tüketebilirler.


Blog

MARS BURÇLARDA

Dünya sahnesine geldiğimiz andan itibaren bir varoluş ve hayatta kalma ve mücadelesi içine gireriz.

GEZEGEN DÖNGÜLERİ ve KİŞİSEL DÖNÜŞÜMLERİMİZ

Ağır hareket eden gezegen döngüleri kişinin yaşam deneyimlerinde ve tekamülünde oldukça önemli etkiler meydana getirir.

ASTROLOJİ VE KÖKENİ

Günümüzde gerek kollektif olaylarla ilgili öngörümler gerekse kişisel anlamda yol gösterici olarak astroloji ilmi oldukça dikkat çekmekte.

12. EV ve GEZEGENLER

12. ev gaybı, irademiz ve kontrolümüz dışında gelişen, görmekte zorlandığımız olayları, bilinçaltını, en derin korkularımızı ve arzularımızı temsil eder.

ORYANTAL GEZEGEN

ORYANTAL GEZEGEN, doğum haritalarında doğu ufkunda Güneş’ten hemen önce doğan, yeteneklerimizi gösteren ve buna bağlı olarak mesleki eğilimlerimizi de etkileyen rehber niteliğindeki gezegendir.

SATÜRN ve KORKULARIMIZ

Satürn sorumluluklarımızı, zorlukları, sınırlamaları, sınavlarımızı, görev ve yüklerimizi anlattığı gibi en derin korkularımızı da anlatır.

SECONDARY PROGRESS (İKİNCİL İLERLETİLMİŞ HARİTALAR)

İkincil ilerletilmiş haritalar doğum anı konumundan itibaren Güneş’in her yıl için 1 derece (1 gün 1 derece) ilerletilmesiyle oluşturulan haritalardır.

Sorularınız mı var? Benimle iletişime geçebilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?

İletişim Bilgileri