11 Temmuz 2023

          ASTROLOJİ VE KÖKENİ

    Günümüzde gerek kollektif olaylarla ilgili öngörümler gerekse kişisel anlamda yol gösterici olarak astroloji ilmi oldukça dikkat çekmekte. İnsanoğlunun yıldızlarla ve diğer gök cisimleri ile bağlantılı olarak bu ilmi kullanmasının kaynağı nedir? İlahi bir öğreti midir yoksa sadece gözlemlere mi dayanır?

   İlm-i nücum yani yıldızlar ilmi Hz. İdris’in bir mucizesi olarak bilinir. Kitab-ı Mukaddes’te Henok (Hanuh, Enoch) olarak geçen Kuran-ı Kerim’de de öğreten, anlatan anlamına gelen İdris adıyla anılan bir peygamber olan Hz. İdris, gök cisimlerinden yola çıkarak yerde olacak olaylara ışık tutmuş ve bu ilmi insanlara da öğretmiştir. Antik Yunanda Hermes, Antik Mısırda Thoth olarak anılan Hz. İdris’in MÖ. 14.000 civarında yaşadığı, dördüncü kat semaya yükseltildiği ve hala orada yaşadığı rivayet edilir. Asıl mesleği terzilik olan, astronomi ve matematik ilimlerine vakıf olan Hz. İdris ilk yazı yazan, insanlara hayvan derilerinden kıyafet dikmeyi öğreten ilk insan olarak bilinir ve kendisine otuz sayfalık bir suhuf indirilmiştir. Suhufta, semavi sırlar, ruhani varlıkların özellikleri ve bu varlıklara hükmetmenin yollarından bahsedilir. Bu günkü ezoterik astrolojinin kaynağı da Hz. İdris’ten gelmektedir.

   Yıldız ve hesap ilmiyle uğraşması ve bu ilimleri insanlığa ilk öğreten kişi olması nedeni ile Yunanlılar ona Hermes-ül Hakim (Hermes-ül Haramise) yani alimlerin alimi demişlerdir. İslami kaynaklara göre, gökler hakkında bilgisi olan, insanlara tıp konusunda bilgiler veren ve Nuh tufanını haber veren bir peygamber olarak geçer. Hz. İdris’in kitabında (Hermetica, Zümrüt Tabletler, Hermes Trismegistus) Tanrının göksel sırları yanında varlık bilgisinden de bahsedilir. Antik Mısırda kutsal alfabe ile yazılmış metinlerdir. İskenderiye yangınından ve kilisenin engellemelerinden kurtarılabilen kısımları, Platon, Pisagor ve Ortadoğu ezoterik ekolleri tarafından toparlanarak yazılı hale getirilmiştir.

   Binlerce yıl öncesinden ilahi metinler olarak günümüze kadar ulaşan astroloji ilmi sonrasında bu bilgiler ışığında Ptolemy (1. yy.), Maternus, Ebu Ma’şar (MS.787-886), Morinus (MS.1583-1656), El-Biruni (973-1040), Muhyiddin Arabi (1165-1239), William Lilly (1602-1681) ve daha birçok astronom, astrolog ve matematikçi tarafından geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır.

    


Blog

MARS BURÇLARDA

Dünya sahnesine geldiğimiz andan itibaren bir varoluş ve hayatta kalma ve mücadelesi içine gireriz.

GEZEGEN DÖNGÜLERİ ve KİŞİSEL DÖNÜŞÜMLERİMİZ

Ağır hareket eden gezegen döngüleri kişinin yaşam deneyimlerinde ve tekamülünde oldukça önemli etkiler meydana getirir.

ASTROLOJİ VE KÖKENİ

Günümüzde gerek kollektif olaylarla ilgili öngörümler gerekse kişisel anlamda yol gösterici olarak astroloji ilmi oldukça dikkat çekmekte.

12. EV ve GEZEGENLER

12. ev gaybı, irademiz ve kontrolümüz dışında gelişen, görmekte zorlandığımız olayları, bilinçaltını, en derin korkularımızı ve arzularımızı temsil eder.

ORYANTAL GEZEGEN

ORYANTAL GEZEGEN, doğum haritalarında doğu ufkunda Güneş’ten hemen önce doğan, yeteneklerimizi gösteren ve buna bağlı olarak mesleki eğilimlerimizi de etkileyen rehber niteliğindeki gezegendir.

SATÜRN ve KORKULARIMIZ

Satürn sorumluluklarımızı, zorlukları, sınırlamaları, sınavlarımızı, görev ve yüklerimizi anlattığı gibi en derin korkularımızı da anlatır.

SECONDARY PROGRESS (İKİNCİL İLERLETİLMİŞ HARİTALAR)

İkincil ilerletilmiş haritalar doğum anı konumundan itibaren Güneş’in her yıl için 1 derece (1 gün 1 derece) ilerletilmesiyle oluşturulan haritalardır.

Sorularınız mı var? Benimle iletişime geçebilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?

İletişim Bilgileri